реклама партнерів:
Головна » 2015 » Грудень » 20 » Постанова ЦВК про скаргу Атрошенка Владислава
21:25
Постанова ЦВК про скаргу Атрошенка Владислава
Постанова ЦВК про скаргу Атрошенка Владислава 18 грудня 2015 року Центральна виборча комісія прийняла постанову про скаргу Атрошенка В.А., обраного Чернігівським міським головою. Подаємо текст документа повністю, без коментарів.

Постанова 18 грудня 2015 року № 607
Про скаргу Атрошенка В.А., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 16 грудня 2015 року за № 21-30-24850

До Центральної виборчої комісії 16 грудня 2015 року надійшла скарга Атрошенка Владислава Анатолійовича, суб’єктом оскарження у якій визначено Чернігівську міську виборчу комісію Чернігівської області (далі – Чернігівська міська виборча комісія).

У своїй скарзі Атрошенко В.А. просить визнати протиправною бездіяльність Чернігівської міської виборчої комісії, яка полягає у неприйнятті рішення про визнання поважними причин неподання ним документів, необхідних для реєстрації Чернігівським міським головою, та невстановленні строку подання відповідних документів на підставі його заяви від 8 грудня 2015 року, а також зобов’язати вказану комісію розглянути зазначену заяву і встановити строк для подання документів.
Свої вимоги суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує тим, що така бездіяльність Чернігівської міської виборчої комісії порушує його право бути зареєстрованим міським головою в установленому Законом України "Про місцеві вибори" (далі – Закон) порядку.
На виконання частини десятої статті 97 Закону копію скарги надіслано суб’єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.
До Центральної виборчої комісії 17 грудня 2015 року надійшли пояснення Чернігівської міської виборчої комісії по суті скарги та інші матеріали, в яких підтверджено факт неприйняття суб’єктом оскарження відповідного рішення.
Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, а також інші наявні в Центральній виборчій комісії документи, Комісія встановила.
Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги подаються до Комісії та розглядаються нею у порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.
Порядок і строки розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом ХІІІ Закону та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі – Порядок).
За змістом частини першої статті 94 Закону, розділу 2 Порядку кандидат, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник у територіальній виборчій комісії або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 95 – 98 Закону.
Відповідно до частин шостої, сьомої статті 94 Закону, пункту 3.3 Порядку до Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржується бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.
Відтак скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта її розгляду.
Згідно з частиною першою статті 95 Закону та пунктом 4.1 Порядку скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.
Частиною дванадцятою статті 15 Закону та підпунктом 2 пункту 4.3 Порядку встановлено, що днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.
Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією (частина п’ята статті 95 Закону, підпункт 6 пункту 4.3 Порядку).
Так, зі змісту скарги вбачається, що 4 грудня 2015 року Атрошенко В.А. подав до Чернігівської міської виборчої комісії заяву з доданою до неї засвідченою копією заяви від 17 листопада 2015 року до Верховної Ради України про складення ним повноважень народного депутата України у зв’язку з обранням Чернігівським міським головою на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
Водночас 8 грудня 2015 року суб’єктом звернення зі скаргою подано до Чернігівської міської виборчої комісії заяву щодо наявності поважних причин, які перешкоджають поданню ним документів, необхідних для реєстрації Чернігівським міським головою, а саме: станом на цей день Верховною Радою України не було прийнято рішення за результатом розгляду заяви Атрошенка В.А. від 17 листопада 2015 року про складення депутатських повноважень.
У протоколі засідання Чернігівської міської виборчої комісії від 10 грудня 2015 року № 35 указано, що рішення за результатом розгляду зазначеної заяви не було прийняте.
Як вбачається з доданих до пояснень суб’єкта оскарження документів, 12 грудня 2015 року скликалося засідання Чернігівської міської виборчої комісії, на якому повинна була повторно розглядатись заява Атрошенка В.А. від 8 грудня 2015 року. Проте засідання не відбулось у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів комісії для визнання його повноважним.
Скарга на бездіяльність Чернігівської міської виборчої комісії надійшла до Комісії 16 грудня 2015 року, тобто в межах установлених строків на оскарження.
Враховуючи вказані обставини, Центральна виборча комісія зазначає, що відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.
Згідно із частиною третьою статті 19 Закону виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.
Територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації (частина перша статті 88 Закону).
Постановою Чернігівської міської виборчої комісії від 17 листопада 2015 року № 127 визнано обраним Чернігівським міським головою Атрошенка В.А.
Указану постанову, а також результати виборів Чернігівського міського голови 25 жовтня 2015 року Чернігівська міська виборча комісія оприлюднила в газеті "Чернігівські відомості" від 18 листопада 2015 року № 46 (1287).
Відповідно до частини першої статті 89 Закону особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою, старостою, для її реєстрації, у разі наявності іншого представницького мандата, зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради. Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, старостою, одночасно з копією заяви про припинення дії іншого представницького мандата подає документ про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, старости.
У п’ятиденний строк з дня отримання документів, зазначених у частині першій статті 89 Закону, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости (частина третя статті 89 Закону).
Водночас частиною другою статті 89 Закону встановлено, що у разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою, до територіальної виборчої комісії щодо наявності поважних причин, які перешкоджають виконанню вимог частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.
Як вбачається з доданих до скарги матеріалів, Атрошенком В.А. подано до Чернігівської міської виборчої комісії копію заяви від 17 листопада 2015 року до Верховної Ради України про складення ним повноважень народного депутата України та заяву від 8 грудня 2015 року про наявність поважних причин, які перешкоджають поданню ним документів, необхідних для реєстрації Чернігівським міським головою, з дотриманням установленого частиною першою статті 89 Закону строку.
Проте Чернігівська міська виборча комісія за результатами розгляду заяви Атрошенка В.А. від 8 грудня 2015 року жодного з рішень, передбачених частиною другою статті 89 Закону, не прийняла.
За таких обставин Комісія дійшла висновку, що Чернігівською міською виборчою комісією допущено протиправну бездіяльність.
Відповідно до частини четвертої статті 99 Закону під час розгляду скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.
З метою поновлення порушених прав та законних інтересів суб’єкта звернення зі скаргою Центральна виборча комісія згідно з частиною п’ятою статті 99 Закону вважає за необхідне визнати бездіяльність Чернігівської міської виборчої комісії такою, що не відповідає вимогам законодавства, а також зобов’язати вказану комісію розглянути заяву Атрошенка В.А. від 8 грудня 2015 року та прийняти одне з рішень, передбачених частиною другою статті 89 Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 19, частини першої статті 20, частин першої, другої статті 89, частини четвертої статті 97, частин четвертої, п’ятої статті 99 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих
виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від
5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 11 – 15 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скаргу Атрошенка Владислава Анатолійовича, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 16 грудня 2015 року за № 21-30-24850, задовольнити.
2. Визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства, бездіяльність Чернігівської міської виборчої комісії Чернігівської області, яка полягає у неприйнятті рішення за результатами розгляду заяви Атрошенка В.А. від 8 грудня 2015 року.
3. Зобов’язати Чернігівську міську виборчу комісію Чернігівської області до 22 грудня 2015 року включно розглянути заяву Атрошенка В.А. від 8 грудня 2015 року та прийняти одне з рішень, передбачених частиною другою статті 89 Закону України "Про місцеві вибори".
4. Звернути увагу Чернігівської міської виборчої комісії Чернігівської області на необхідність неухильного дотримання вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час здійснення своїх повноважень та організації роботи.
5. Копії цієї постанови надіслати Атрошенку В.А. та Чернігівській міській виборчій комісії Чернігівської області.
6. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙКатегорія: СОЦІУМ | Переглядів: 1022 | Теги: Атрошенко Владислав, Чернігів, цвк | Рейтинг: 0.0/0
Допомога проекту Чернігівський Формат - благодійний внесок

QR-код посилання на сторінку
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.Всього коментарів: 0
avatar